Examen voertuigbeheersing (AVB)

Het praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB) voor de motor bestaat uit in totaal twaalf oefeningen, ingedeeld in vier clusters:

 • lopen met de motor en gebruik van de standaard (één oefening, deze is verplicht);
 • verrichtingen bij lage snelheid (vijf oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
 • verrichtingen bij hogere snelheid (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator);
 • remoefeningen (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator).

Je wordt beoordeelt wordt op het beheersen van de motor in bediening, stuurgedrag en bewaren van balans.

Van de in totaal 7 examen onderdelen, moeten er 5 voldoende zijn, waarbij in elk cluster minimaal 1 voldoende moet zijn. Je mag elk onderdeel één keer overdoen.

Tijdens het examen AVB moet je in bezit zijn van een autorijbewijs
of een geldig motor theoriecertificaat.

Lopen met de motor (verplichte oefening)

In deze oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met
de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard.
Vervolgens haal je de motorweer van de standaard en loop je naar
rechts het parkeervak uit.

Stapvoets rijden (keuze oefening)

Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft 
rijden over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid,
balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een
slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken,
maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.

Langzame slalom (verplichte oefening)

Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Door de korte afstand, van 3 meter,
tussen de pylonen ligt een stapvoets tempo voor de hand. Het gebruik van
een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder
de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het houden van de
balans zonder de pylonen aan te raken.

Wegrijden uit het parkeervak (keuze oefening)

Bij deze oefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg.
Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit.
De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening
is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken.

Wijze van uitvoering:

 • De motor positioneren haaks op de rijbaan en tegen de achterzijde van het vak
 • Als de kandidaat in positie staat geeft de examinator aan naar welke richting weggereden moet worden
 • Indien gecontroleerde bocht haaks wegrijden gevolgd door enkele meters rechtuit rijden
Denkbeeldige acht (keuze oefening)

Met deze oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor
en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem
gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

Wijze van uitvoering:

 • Aan een van de korte kanten aan de rechterzijde inrijden
 • Naar het einde van de rechthoek rijden
 • Met een linkerbocht (halve draai) de acht beginnen
 • Met een licht trekkende motor rijden
 • De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen
 • Een gelijkmatige snelheid aanhouden
Halve draai (keuze oefening)

Met deze oefening dan rij je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende
beweging een halve draai naar links of rechts (keuze is aan de examinator).
Je rijdt dan terug naar het startpunt. Belangrijk is om de juiste wijze van
afschuinen te benutten om de bochtstraal te verkleinen

Uitwijkoefening (verplichte oefening)

Met een snelheid van 50 kilometer per uur moet een uitwijkmanoeuvre  
uitgevoerd worden. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig
muurtje van pylonen naar links uitwijken en dan weer terug naar
je eigen denkbeeldige weghelft.

Snelle slalom (keuze oefening)

Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer,  in de tweede of derde versnelling,
per uur met trekkende motor op een vloeiende en gelijkmatige manier.

Vertragingsoefening (keuze oefening)

Vanuit stilstand moet je binnen 55 meter een snelheid hebben bereikt
van 50 kilometer per uur. Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling.
Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je
minimaal één versnelling terug, dit moet gebeuren met een licht trekkende motor.
Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.

Stopproef (keuze oefening)

Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt.
Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling.
Je hebt hierbij een korte remweg.

Noodstop (Verplichte oefening)

Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal
om zo snel mogelijk tot stilstand te komen terwijl je je motor onder
controle houdt.

Wijze van uitvoering:

 • Recht aanrijden met een constante snelheid van 50 kilometer per uur
 • Tussen het poortje gas dichtdraaien en direct de remming inzetten en direct ontkoppelen. Het gebruik van de voorrem is essentieel.

Bestel hier je tussentijdse toets.