Praktijk Examen

Examen voor autorijles

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt ons vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kunnen we uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Meenemen naar het examen

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:

  • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
  • Het ingevulde formulier Zelfreflectie
  • (Het adviesformulier van je tussentijdse toets, indien van toepassing)

Reserveren van examendatum

Wij verzorgen de aanvraag van het praktijkexamen. Hierbij kunnen we rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. In overleg met ons kan je dan zelf je ideale tijdstip van het afrijden bepalen. Daarvoor zijn wij aangesloten op de geautomatiseerde examenagenda van het CBR.

Via de computer reserveren we op die manier je examentijd. Het voordeel hiervan is dat het lesprogramma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je examen moet doen.

Meld je nu aan voor autorijlessen.

Verklaring van rijvaardigheid

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Geen rijbewijs

Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzenregister en Bromfietscertificatenregister (CRB).